T7. Th1 28th, 2023

Bé ᴛʀᴀɪ ʟ.ọ.ᴛ xᴜốɴɢ ᴛʀụ ʙê ᴛôɴɢ: Qᴜâɴ ᴋʜᴜ 9 ʜỗ ᴛʀợ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴ.ạ.ɴ ɴʜâɴ 1 ᴄăɴ ɴʜà

Tʀướᴄ ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴄủᴀ ʙé ᴛʀᴀɪ ʟ.ọ.ᴛ xᴜốɴɢ ᴛʀụ ʙê ᴛôɴɢ sâᴜ 35ᴍ ở Đồɴɢ Tʜáᴘ, Qᴜâɴ ᴋʜᴜ 9 sẽ ʜỗ ᴛʀợ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴ.ạ.ɴ ɴʜâɴ 1 ᴄăɴ ɴʜà.

Nɢàʏ 3/1, ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ Nɢᴜʏễɴ Mɪɴʜ Tʀɪềᴜ, Pʜó Tư ʟệɴʜ Qᴜâɴ ᴋʜᴜ 9 (Bộ Qᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ) đếɴ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ ᴄʜáᴜ ʙé 10 ᴛᴜổɪ ʟ.ọ.ᴛ xᴜốɴɢ ᴛʀụ ʙê ᴛôɴɢ sâᴜ 35ᴍ ở ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴄầᴜ Rọᴄ Sᴇɴ (xã Pʜú Lợɪ, ʜᴜʏệɴ Tʜᴀɴʜ Bìɴʜ).

Tʜɪếᴜ ᴛướɴɢ Nɢᴜʏễɴ Mɪɴʜ Tʀɪềᴜ, Pʜó Tư ʟệɴʜ Qᴜâɴ ᴋʜᴜ 9 đɪ ᴄùɴɢ ᴄʜᴀ ᴄủᴀ ɴ.ạ.ɴ ɴʜâɴ.

Tʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠớɪ ʙáᴏ ᴄʜí, ɴɢᴀʏ ᴋʜɪ ʜᴀʏ ᴛɪɴ ᴄʜáᴜ ʙé ɢặᴘ ɴ.ạ.ɴ, Qᴜâɴ ᴋʜᴜ 9 đã ʏêᴜ ᴄầᴜ Bộ Cʜỉ ʜᴜʏ Qᴜâɴ sự ᴛỉɴʜ Đồɴɢ Tʜáᴘ sử ᴅụɴɢ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴛạɪ ᴄʜỗ ɢồᴍ ᴅâɴ ǫᴜâɴ ᴛự ᴠệ, ʙộ độɪ đếɴ ʜỗ ᴛʀợ ᴄʜᴏ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄứᴜ ʜộ.

Lữ đᴏàɴ Côɴɢ ʙɪɴʜ ǫᴜâɴ ᴋʜᴜ ᴄũɴɢ sử ᴅựɴɢ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴠà ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴄứᴜ ʜộ, ᴄứᴜ ɴ.ạ.ɴ ɢồᴍ xᴇ ᴄứᴜ ʜộ đᴀ ɴăɴɢ, ᴄáᴄ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴄ.ắ.ᴛ ᴄʜᴜʏêɴ ᴅụɴɢ ᴋịᴘ ᴛʜờɪ đếɴ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ để sẵɴ sàɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ɢɪᴀᴏ,  ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ Nɢᴜʏễɴ Mɪɴʜ Tʀɪềᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ.

Tʀướᴄ ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴ.ạ.ɴ ɴʜâɴ, ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ Nɢᴜʏễɴ Mɪɴʜ Tʀɪềᴜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, Qᴜâɴ ᴋʜᴜ 9 sẽ ʜỗ ᴛʀợ ɢɪᴀ đìɴʜ 1 ᴄăɴ ɴʜà. Đếɴ độɴɢ ᴠɪêɴ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜáᴜ ʙé ɢặᴘ ɴạɴ, ᴛôɪ ᴛʜấʏ ɢɪᴀ đìɴʜ ʀấᴛ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ᴄᴏɴ ᴄòɴ ɴʜỏ, ʀᴜộɴɢ ᴠườɴ íᴛ ᴍà ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴋʜôɴɢ ổɴ địɴʜ. Đượᴄ sự đồɴɢ ý ᴄủᴀ Bᴀɴ Tʜườɴɢ ᴠụ Bộ Tư ʟệɴʜ, Qᴜâɴ ᴋʜᴜ 9 sẽ ʜỗ ᴛʀợ 1 ᴄăɴ ɴʜà ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠụ ᴠɪệᴄ ổɴ địɴʜ, Bộ Cʜỉ ʜᴜʏ Qᴜâɴ sự ᴛỉɴʜ Đồɴɢ Tʜáᴘ, ᴄùɴɢ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴋʜảᴏ sáᴛ, ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ xâʏ ᴅựɴɢ ɴʜà để ɢɪᴀ đìɴʜ sớᴍ ᴄó ɴơɪ ở ổɴ địɴʜ ᴠà đề xᴜấᴛ ᴘʜươɴɢ áɴ ʜỗ ᴛʀợ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄó ᴄôɴɢ ăɴ ᴠɪệᴄ ʟàᴍ, sớᴍ ổɴ địɴʜ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ, ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ Nɢᴜʏễɴ Mɪɴʜ Tʀɪềᴜ ɴóɪ.

Căɴ ɴʜà ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴ.ạ.ɴ ɴʜâɴ.

Nʜư ᴠᴛᴄ ɴᴇᴡs đưᴀ ᴛɪɴ, ᴋʜᴏảɴɢ 11ʜ30 ɴɢàʏ 31/12, ʙé Tʜáɪ Lý Hạᴏ Nᴀᴍ (10 ᴛᴜổɪ) ᴄùɴɢ ᴄáᴄ ʙạɴ ᴛʀᴏɴɢ xóᴍ ᴠàᴏ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴄầᴜ Rọᴄ Sᴇɴ (đườɴɢ ᴛỉɴʜ ʟộ 857, xã Pʜú Lợɪ) để ɴʜặᴛ sắᴛ.

Lúᴄ đɪ ǫᴜᴀ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ đᴀɴɢ ᴛʜɪ ᴄôɴɢ, ʙé Nᴀᴍ ʟ.ọ.ᴛ xᴜốɴɢ ᴛʀụ ʙê ᴛôɴɢ (đườɴɢ ᴋíɴʜ 25ᴄᴍ, ʀỗɴɢ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ, đã đóɴɢ xᴜốɴɢ đấᴛ sâᴜ ᴋʜᴏảɴɢ 35ᴍ). Cáᴄ ᴇᴍ đɪ ᴄùɴɢ ʜô ʜᴏáɴ để ɴɢườɪ ʟớɴ ứɴɢ ᴄứᴜ ɴʜưɴɢ ʙấᴛ ᴛʜàɴʜ.

Kʜᴏảɴɢ 30 ᴘʜúᴛ sᴀᴜ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄứᴜ ʜộ ᴄó ᴍặᴛ, ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ɴʜɪềᴜ ᴘʜươɴɢ áɴ để ᴄứᴜ ʙé ᴛʀᴀɪ. Sᴀᴜ đó, ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ Tʜáᴘ đã ʜᴜʏ độɴɢ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ɴɢườɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄứᴜ ʜộ.

Tʜᴇᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴀɴʜ Tàɪ ᴛʜᴜộᴄ ᴅɪệɴ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ᴠợ ᴄʜồɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ɴăᴍ đɪ ʟàᴍ ᴛʜᴜê sɪɴʜ sốɴɢ. Vợ ᴄʜồɴɢ ᴀɴʜ ᴛàɪ ᴄó 2 ᴄᴏɴ, ɴᴀᴍ ʟà ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʟớɴ đᴀɴɢ ʜọᴄ ʟớᴘ 5, sᴀᴜ đó ʟà ᴇᴍ ɢáɪ ᴍớɪ đượᴄ ᴍộᴛ ᴛᴜổɪ. Hằɴɢ ɴɢàʏ, ᴄʜáᴜ Nᴀᴍ đɪ ɴʜặᴛ ᴘʜế ʟɪệᴜ để ʙáɴ ᴋɪếᴍ ᴛɪềɴ ᴘʜụ ʙố ᴍẹ đɪ ʜọᴄ.

Tʀướᴄ đâʏ, ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴀɴʜ ᴛàɪ ᴄʜỉ ᴄó 1.000ᴍ2 đấᴛ ᴛʀồɴɢ ớᴛ, ᴛʜế ɴʜưɴɢ ᴠụ ᴍùᴀ ᴛʜấᴛ ʙáᴛ, ᴛʀồɴɢ ớᴛ ᴋʜôɴɢ đạᴛ ɴêɴ ʀơɪ ᴠàᴏ ᴄảɴʜ ɴợ ɴầɴ. Hɪệɴ ᴄʜị Lɪɴʜ ᴘʜảɪ ɴᴜôɪ ᴇᴍ ɢáɪ ᴄủᴀ ɴᴀᴍ ᴄʜỉ ʜơɴ 1 ᴛᴜổɪ ɴêɴ ᴄʜủ ʏếᴜ ở ɴʜà ʟàᴍ ɴộɪ ᴛʀợ ᴠà ᴄʜăᴍ sóᴄ ʜᴀɪ ᴀɴʜ ᴇᴍ. Aɴʜ Tàɪ ᴛʜì ᴄʜăᴍ sóᴄ ʀᴜộɴɢ ớᴛ ᴠà đɪ ʟàᴍ ᴛʜᴜê ᴋɪếᴍ ᴛɪềɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀảɪ.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *