CN. Th6 4th, 2023

ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴋʜᴀ́ᴍ xᴇ́ᴛ ɴʜᴀ̀ 𝟺 ɴữ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ʜᴀ̃ɴɢ ʜàɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍ ᴀɪʀʟɪɴᴇs ɴʜằᴍ ᴛʜᴜ ɴʜậᴘ ᴄʜứɴɢ ᴄứ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠɪệᴄ ʜᴏ̣ ᴍᴀɴɢ ʜơɴ 𝟷𝟷ᴋɢ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ ᴛừ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴠề ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ.

ᴛốɪ 𝟸𝟶/𝟹, ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴄủᴀ ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴠɪêɴ ᴅâɴ ᴠɪệᴛ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠᴜ̣ 𝟺 ɴữ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ʜᴀ̃ɴɢ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍ ᴀɪʀʟɪɴᴇs ᴍᴀɴɢ 𝟷𝟷,𝟺ᴋɢ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ ᴛừ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴠề ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đᴀ̃ ᴋʜᴀ́ᴍ xᴇ́ᴛ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ 𝟺 ɴɢườɪ ɴᴀ̀ʏ ɢồᴍ: ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʜᴜỷ (𝟹𝟽, ᴛᴜổɪ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ᴛʀưởɴɢ); ᴠõ ᴛú ǫᴜỳɴʜ; ᴛʀầɴ ᴛʜị ᴛʜᴜ ɴɢâɴ ᴠà Đặɴɢ ᴘʜươɴɢ ᴠâɴ.

ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ, ᴋʜôɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʜêᴍ ᴍᴀ ᴛᴜý ᴛừ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ 𝟺 ɴɢườɪ ɴᴀ̀ʏ. ᴄáᴄ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ᴋʜᴀɪ đã ɴʜậɴ ᴍᴀɴɢ ʜàɴɢ ʜᴏá xáᴄʜ ᴛᴀʏ ᴛừ ᴘʜáᴘ ᴠề ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴍộᴛ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ʟàᴍ ᴄʜᴜɴɢ ʜãɴɢ.

ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ, ǫᴜᴀ ɴɢườɪ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ɴᴀ̀ʏ, ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ 𝟺 ɴữ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ đã ᴛʀᴀᴏ đổɪ, ᴛʜᴏả ᴛʜᴜậɴ ᴛɪềɴ ᴄôɴɢ, ᴄʜɪᴀ ʟô ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ ɴặɴɢ 𝟷𝟷,𝟺ᴋɢ ᴠề sâɴ ʙᴀʏ ᴛâɴ sơɴ ɴʜấᴛ.

ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đã ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ɴɢườɪ ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ ɴɢᴜồɴ ʜàɴɢ ᴄʜᴏ 𝟺 ɴữ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ᴍᴀɴɢ ᴠề ɴướᴄ. Đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙᴀɴ đầᴜ, ᴛấᴛ ᴄả ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄʜỉ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ đượᴄ ᴛɪɴ ɴʜắɴ ᴛʀᴀᴏ đổɪ, ᴛʜᴏả ᴛʜᴜậɴ ɢɪá ᴄả ᴠớɪ “ɴɢườɪ ɢɪᴀᴏ ʜàɴɢ” ᴛạɪ ᴘʜáᴘ, ᴠớɪ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ đượᴄ ᴛʀả ᴛɪềɴ ᴄôɴɢ ʜơɴ 𝟷𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ ᴍộᴛ ʟãɴʜ đạᴏ ᴄụᴄ ʜảɪ ǫᴜᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ᴠɪệᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ 𝟺 ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ᴍᴀɴɢ ᴍᴀ ᴛᴜý ᴠề ɴướᴄ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴄʜᴜʏệɴ ᴛìɴʜ ᴄờ. “ᴄăɴ ᴄứ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛìɴʜ ʙáᴏ, ᴄáᴄ ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʜảɪ ǫᴜᴀɴ; ᴄăɴ ᴄứ ᴄáᴄ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ɴɢʜɪ ᴠấɴ ᴠề ᴛᴜʏếɴ, đốɪ ᴛượɴɢ ᴛʀọɴɢ đɪểᴍ, ᴋếᴛ ǫᴜả ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴄụᴄ ʜảɪ ǫᴜᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜá áɴ.

ᴛʀướᴄ đᴏ́, ɴʜư ᴅâɴ ᴠɪệᴛ đᴀ̃ đưᴀ ᴛɪɴ sáɴɢ 𝟷𝟼/𝟹, ᴋʜɪ ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ ᴠɴ𝟷𝟶 ᴛừ ᴘʜáᴘ ᴠừᴀ đáᴘ xᴜốɴɢ ᴄảɴɢ ʜàɴɢ ᴋʜôɴɢ ǫᴜốᴄ ᴛế ᴛâɴ sơɴ ɴʜấᴛ, ᴄáɴ ʙộ ʜảɪ ǫᴜᴀɴ đã ᴋʜáᴍ xéᴛ ʜàɴʜ ʟý ᴄủᴀ 𝟺 ɴữ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴀʟʏ ᴄủᴀ ᴛʜủʏ ᴠà ǫᴜỳɴʜ đềᴜ ᴄó 𝟹𝟷 ʜộᴘ ᴋᴇᴍ đáɴʜ ʀăɴɢ ᴄó ᴛʜᴜốᴄ ʟắᴄ, ᴛổɴɢ ᴛʀọɴɢ ʟượɴɢ 𝟸,𝟷𝟾 ᴋɢ; 𝟷𝟸 ʜộᴘ ᴄʜứᴀ ᴋᴇᴛᴀᴍɪɴᴇ (ᴍᴀ ᴛúʏ ᴋʜᴀʏ, ʟᴏạɪ đắᴛ ᴛɪềɴ ɴʜấᴛ) ɴặɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷 ᴋɢ; ʜàɴʜ ʟý ᴄủᴀ ɴɢâɴ ᴄó 𝟽𝟾𝟶 ɢʀᴀᴍ ᴛʜᴜốᴄ ʟắᴄ; ʜàɴʜ ʟý ᴄủᴀ ᴠâɴ ᴄó ʜơɴ 𝟸 ᴋɢ ᴛʜᴜốᴄ ʟắᴄ, 𝟸 ᴋɢ ᴋᴇᴛᴀᴍɪɴᴇ ᴠà ᴄᴏᴄᴀɪɴ.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *